20/04/1629, 6

20/04/1629, 6

6 HHM lezen de declaratie van Reael van de kosten tijdens zijn gevangenschap in Jutland, de overbrenging naar Praag en Wenen en de terugkeer naar de Republiek. Bijgevoegd is een schatting van zijn verloren goederen.
Beide stukken worden thesaurier-generaal Van Goch ter hand gesteld om nagekeken te worden en er verslag van te doen.