21/04/1629, 5

21/04/1629, 5

5 Commissaris Cracou schrijft d.d. 18/28 maart en 19/29 maart. HHM nemen geen besluit.