21/04/1629, 12

21/04/1629, 12

12 De magistraat en regeerders van Genève melden in een schrijven d.d. Genève 19 maart dat de prinses van Portugal op 16 maart in Genève is overleden en dat zij haar dochters onder hun hoede heeft geplaatst totdat zij onder de bescherming van HHM zullen zijn.
Vosbergen zal hierover met Z.Exc. spreken.