21/04/1629, 9

21/04/1629, 9

9 Bruninxs deelt mee dat commissaris Snouck op last van HHM het door Philippo Calandrini verschuldigde geld ingevorderd heeft. Hij was dit bedrag schuldig voor de troepen onder bevel van kolonel Morgan die in mei 1628 uit Stade gekomen zijn. Bruninxs stelt voor Snouck hiervoor te belonen.
De vergadering kent de commissaris 300 gld. toe, mits hij een declaratie overlegt. Er zal hem ordonnantie verleend worden van dit bedrag.