25/04/1629, 16

25/04/1629, 16

16 Ontvangen is een missive van de burgemeesters en regeerders van Leiden d.d. Leiden 23 april. De supplianten vragen de nodige stappen te zetten om de koning van Denemarken over te halen tot de teruggave van de goederen en koopwaar van Pieter Bodeyn, die op bevel van de koning in de Sont aangehouden werden.
De vergadering besluit de zaak van de genoemde Bodeijn te bepleiten in een schrijven aan de koning.