28/04/1629, 14

28/04/1629, 14

14 De gecommitteerden van de Admiraliteit te Amsterdam compareren en delen mee dat de vier schepen en het jacht die op Friesland gerepartieerd staan, in de afgelopen vijf maanden noch soldij noch kostgeld hebben ontvangen. Zij verzoeken HHM de nodige maatregelen te nemen. Tevens vragen zij HHM Z.Exc. ertoe te brengen, overeenkomstig de regels voor de beveiliging van de zee, de schepen voor de bewaking van de kust van Vlaanderen en het kruisen in Het Kanaal van soldaten te voorzien.
De vergadering besluit de provincie Friesland schriftelijk te vermanen de betaling van de vier schepen en het jacht te doen. De gedeputeerden in dat gewest, Rantwijck, Clant en Olphert Barentsz., wordt verzocht dit schrijven zo goed mogelijk te ondersteunen. HHM vragen Z.Exc. de musketiers die op de genoemde schepen moeten dienen, deels naar Zeeland en deels naar Texel te sturen, zoals gesteld in de memorie van de supplianten.