30/04/1629, 6

30/04/1629, 6

6 Aeckersloot legt de vergadering een missive van de burgemeesters en regeerders van Haarlem d.d. Haarlem 25 april voor, waarin gemeld wordt dat ene Wilhelmus, die te Amsterdam aan de Herengracht verblijft, te Haarlem twee lintmolens heeft gekocht. In Delft heeft hij vervolgens twee knechten aangenomen en naar Bayonne gestuurd. De genoemde Wilhelmus heeft ook met de knecht van de meester die de molens verkocht heeft, gesproken. Hij probeert enige handwerkersfamilies die lint maken, over te halen zich te begeven naar Bayonne en vandaar naar Spanje. Op die manier wil hij de lintnijverheid van de Republiek daarheen afleiden. Deze Wilhelmus belooft grote vrijheden en vrijstellingen van de pauselijke verordeningen en opvattingen.
De vergadering besluit het gerecht van Amsterdam schriftelijk te verzoeken onderzoek te doen naar deze persoon. Tevens wordt aan de Colleges ter Admiraliteit geschreven geen uitvoer van lintmolens toe te staan.