30/04/1629, 11

30/04/1629, 11

11 HHM lezen het rekest van Hugo Willemsz. de Jonge uit Brielle, die op een oorlogsschip van de koning van Zweden dient. Hij vraagt dispensatie van het plakkaat van HHM d.d. 23 maart 1629 dat de inwoners van de Republiek verbiedt dienst te nemen bij vreemde mogendheden, behalve met voorgaande toestemming van HHM of Z.Exc.
De vergadering geeft de suppliant toestemming in dienst van de Zweedse koning te blijven en verleent hem dispensatie van het genoemde plakkaat.