01/05/1629, 9

01/05/1629, 9

9 Catharina van Camphuisen uit Doesburg schrijft dat zij een geschil heeft met de magistraat van Coesfeld, vanwege het zonder reden doden van haar moeder. De suppliante vraagt om een afschrift van het antwoord dat agent Van der Veecke namens Coesfeld op haar vertoog aan de RvS heeft gegeven.
HHM stellen dit rekest ter hand aan de RvS, met het verzoek de stukken van de suppliante te onderzoeken en daarop te adviseren en wel zo dat HHM verder verschoond blijven van verzoeken van de suppliante.