02/05/1629, 7

02/05/1629, 7

7 HHM verlenen Elias Trip, koopman te Amsterdam, voorschrijven aan de koning van Denemarken om het schip Den Vliegenden Arent van schipper Jacob Maertensz. vrij door de Sont en de Belt te laten passeren. De lading bestaat uit zestien gotelingen, vier stenen kanonnen, twintig musketten, duizend pond buskruit, een kabel en een kabeltouw en andere benodigdheden. Deze goederen zijn bestemd voor Lübeck en moeten dienen voor de uitrusting van het schip Den Rijcxappel. Trip moet wel borg stellen bij de Admiraliteit te Amsterdam dat dit schip met zijn uitrusting naar de Republiek komt.