02/05/1629, 9

02/05/1629, 9

9 De werkmeesters en de aannemers van de werken bij Steenbergen en Blauwgaren vragen om de betaling van hun ordonnanties voor een bedrag van 21.000 gld. dat zij contant besteed hebben.
HHM wachten het bericht van de RvS over deze werken af.