03/05/1629, 4

03/05/1629, 4

4 HHM lezen het gisteren opgestelde advies van de gedeputeerden van de Admiraliteiten op de remonstrantie van de VOC die op 1 mei bij HHM is ingediend. Zij achten het niet wenselijk schepen weg te halen van de kust van Vlaanderen of van het westwaarts varende eskader onder Cleuter om aan het verzoek van de supplianten tegemoet te komen. Het is eventueel wel mogelijk het eskader van Zeeland, dat tussen het Nauw van Calais en de Seine kruist en volgens de meest recente bevelen op 1 juni moet binnenlopen, na de bevoorrading op te dragen rond Wight en Portland te kruisen en de komst van de VOC-schepen af te wachten.
HHM volgen dit advies. Het Zeeuwse eskader zal na bevoorrading in Het Kanaal rond Wight en Portland kruisen.