03/05/1629, 7

03/05/1629, 7

7 Commissaris Cracou schrijft d.d. Stralsund 8/18 jan., 30 jan. en 11/21 maart.
Er wordt geen resolutie genomen.