04/05/1629, 4

04/05/1629, 4

4 De Gedeputeerde Staten van Groningen schrijven d.d. 20 april dat zij met de Staten van Friesland op welbehagen van HHM een akkoord gesloten hebben over de wisseling van het commando van schans Bellingwolde met dat van Leerort. Verder kwamen zij overeen het commando elke drie jaar te wisselen tussen beide provincies. De eerste termijn, die op 1 mei inging, zal Friesland het commando van Leerort bekleden en Groningen dat van Bellingwolde. De Gedeputeerde Staten vragen HHM deze beslissing goed te keuren en de huidige commandant van Leerort, kapitein Willem Coenders, door middel van een akte van zijn functie te ontheffen.
Er wordt geen resolutie genomen. Men wacht nog op het advies van de RvS op hetzelfde verzoek van de Staten van Friesland.