04/05/1629, 7

04/05/1629, 7

7 Commissaris Cracou vraagt HHM om een substituut aan te stellen in Flekker√ły in Noorwegen. Die moet de vloten en de admiraalschappen van de Noordvaarders en andere schepen formeren, de kapiteins van de schepen van deze landen aan hun plichten houden en de schippers beschermen tegen de excessen van de cherchers van de koning van Denemarken.
HHM vragen advies aan de aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteiten. De gedeputeerden van Holland vragen en krijgen een duplicaat van het verzoek.