05/05/1629, 10

05/05/1629, 10

10 De gecommitteerde raden van de Admiraliteit in het Noorderkwartier vragen de openstaande posten die door de resident van Venetië, Suriano, geroyeerd zijn in de rekeningen voor de schepen die in 1618, 1619 en 1620 in dienst van Venetië waren, ten laste van het land te mogen brengen.
HHM stellen de Generaliteitsrekenkamer deze remonstrantie ter hand voor onderzoek en advies.