07/05/1629, 7

07/05/1629, 7

7 De administrator van Maagdenburg verzoekt in een memorie hier in 's- Gravenhage onmiddellijk de 2.500 gld. te mogen ontvangen die hem op 28 april waren beloofd in mindering van de subsidies aan de koning van Denemarken.
De griffier wordt opgedragen resident Aissma, die op dit moment in 's-Gravenhage is en de zaken van de administrator afhandelt, bij zich te ontbieden. Hij moet de resident zeggen dat de Staten van Holland bereid zijn het gevraagde bedrag voor te schieten uit hun quote in de genoemde subsidies voor de voorbereiding van de reis van de administrator. HHM zullen het resterende bedrag waarvan in de resolutie sprake is, in Amsterdam laten betalen. De 1.000 rijksdaalder zullen door middel van een wissel naar Stockholm overgemaakt worden. De lopende schulden ten bedrage van 20.211 gld. zullen eveneens voldaan worden wanneer de administrator daadwerkelijk naar Zweden is vertrokken.
De gedeputeerden van Utrecht verklaren hiermee niet te kunnen instemmen, omdat het in strijd is met hun last.