08/05/1629, 6

08/05/1629, 6

6 HHM horen het rapport van de griffier die conform de resolutie van gisteren gesproken heeft met agent Aissma over het voorgenomen vertrek van de administrator van Maagdenburg. Hij heeft begrepen dat deze aanstaande maandag vanuit 's- Gravenhage naar Amsterdam zal reizen en vandaar naar Zweden.
De voormalige ontvanger-generaal wordt gevraagd de 2.500 gld. te betalen die in de resolutie d.d. 28 april beloofd is. HHM verlenen ordonnantie van dit bedrag en van de overige sommen die de administrator in Amsterdam en in Stockholm op grond van die resolutie zullen worden verstrekt.
De gedeputeerden van Holland wordt ernstig verzocht om 2.500 gld. onmiddellijk over te maken aan de ontvanger, in mindering op hun quote in de achterstallige subsidies aan de koning van Denemarken. Vervolgens hebben de gedeputeerden van Utrecht verklaard in tegengestelde zin te zijn gelast.