10/05/1629, 4

10/05/1629, 4

4 Vice-admiraal Quast schrijft in een brief d.d. 29 april vanaf het schip Den Hollantschen Thuyn bij de Hoofden [Nauw van Calais] dat elf vijandelijke schepen uitgevaren zijn vanuit Oostende. Dit wordt bevestigd door verschillende andere berichten, in het bijzonder door één uit Vlaanderen dat door de gedeputeerden van Holland aan de vergadering is voorgelegd.
HHM zullen de Admiraliteiten manen om de schepen zo snel mogelijk te laten uitvaren en verzoeken de provincies de beloofde subsidies voor de oorlog op zee onmiddellijk te betalen, zodat de Colleges hun werk kunnen doen.