11/05/1629, 1

11/05/1629, 1

1 Vosbergen deelt mee dat kwartiermeester La Prime hier is aangekomen vanuit het leger. Hij is door Z.Exc. gecommitteerd om naar Genève te gaan om vandaar de jonge prinsessen van Portugal1 hierheen te brengen.
La Prime zal zich met een brief van HHM tot de Admiraliteit in Zeeland wenden met het verzoek hem met het eerste oorlogsschip naar Frankrijk te brengen. HHM zullen hem een open patent meegeven voor alle scheepskapiteins in dienst van HHM om hem en de prinsessen, vanuit Genève in Le Havre of een andere Franse haven aangekomen, veilig naar de Republiek te brengen. Tot slot verzoeken HHM de koning van Frankrijk en de koningin-moeder de prinsessen vrije doorgang te verlenen en zo nodig hulp te bieden ter voorkoming van vertraging van de reis.