11/05/1629, 12

11/05/1629, 12

12 HHM lezen het rekest van Maycken Chyffers, weduwe van Nicolaes Daemsz. uit IJzendijke in Vlaanderen, en de andere documenten die de suppliante voorgelegd heeft om haar verzoek kracht bij te zetten. Conform het oude Vlaamse gewoonterecht wenst ze ongestoord de nalatenschap van haar echtgenoot te mogen behouden. Dit betekent dat de hoogbaljuw van het Vrije van Sluis haar ongemoeid moet laten en zich niet moet beroepen op de resolutie van HHM d.d. 11 april, die hij op oneigenlijke wijze heeft verkregen.
HHM stellen het verzoek met de bijgevoegde stukken ter hand aan de hoogbaljuw, met het verzoek binnen veertien dagen na de insinuatie te antwoorden.