12/05/1629, 3

12/05/1629, 3

3 HHM lezen het rekest van de echtgenote van kapitein Pieter Barentsz. Dorrevelt die in Bordeaux gevangenzit, dat wordt ondersteund door een brief van de Admiraliteit te Amsterdam . Zij verzoekt voorschrijven aan parlement en admiraliteit van Bordeaux om haar echtgenoot vrij te laten.
HHM besluiten conform het verzoek.