13/05/1629, 1

13/05/1629, 1

1 Om de bevoorrading van het vijandelijke leger te hinderen, besluiten HHM op advies van de RvS om naast het reeds geldende verbod op de uitvoer van bepaalde goederen, de licenten gedurende drie weken te sluiten voor alle levensmiddelen. Het gaat om het vervoer daarvan stroomopwaarts over de Schelde en de Maas naar alle plaatsen in Brabant maar ook over land. De gedeputeerden van Holland zullen zich hierover morgen uitspreken.