14/05/1629, 1

14/05/1629, 1

1 De gedeputeerden van Holland hervatten hun verklaring over het gisteren opgeschorte punt inzake de tijdelijke sluiting van de licenten naar Brabant en de aangrenzende gebieden.
Na resumptie van de adviezen besluiten HHM om buiten het reeds opgelegde verbod van de uitvoer van goederen, de licenten gedurende veertien dagen te sluiten vanaf 17 mei. Deze sluiting omvat alle levensmiddelen die over de Schelde en de Maas naar Sas van Gent en Brabant tussen genoemde rivieren vervoerd worden, zowel over land als over water. De provincies worden van deze beslissing op de hoogte gebracht. De Admiraliteiten wordt geschreven zich te houden aan de sluiting en hun kantoren op dit punt te reguleren. De gouverneurs en de commandanten in genoemde kwartieren krijgen het bevel streng op sluik en overtredingen toe te zien. Overtreders zullen streng worden gestraft conform de eerder uitgevaardigde plakkaten tegen de uitvoer van eetwaren.