14/05/1629, 10

14/05/1629, 10

10 Ontvangen is een brief met berichten van ambassadeur Joachimi d.d. Londen 21 april.
Er wordt geen resolutie genomen.