14/05/1629, 12

14/05/1629, 12

12 Paul de Wilhelm en Cornelis van Leeuwen, kooplieden te Amsterdam, schrijven d.d. Amsterdam 9 mei onder meer dat zij opdracht hebben gegeven de derde termijn à 25.000 gld. van de 100.000 gld. die zij overeen zijn gekomen over te maken, te Hamburg te voldoen. Zij verzoeken om de uitbetaling van 107.000 gld. en 18.000 gld. die zij reeds aan de door deze staat aan de koning van Denemarken beloofde subsidies hebben verstrekt.
HHM vragen de provincies hun achterstallige betalingen in deze subsidies te voldoen.