14/05/1629, 13

14/05/1629, 13

13 HHM stellen de bespreking uit van het verzoek van resident Schultetus om twee maanden subsidie voor het onderhouden van de vloot van de koning van Denemarken op de Oostzee.