14/05/1629, 17

14/05/1629, 17

17 Ontvangen is een brief van Z.Exc. d.d. Vught 12 mei, met daarbij de derde brief die de hertog van Palts-Neuburg aan Z.Exc. schreef, alsmede een afschrift van het antwoord dat Z.Exc. in samenspraak met de gedeputeerden te velde daarop heeft gegeven. Hij vraagt HHM hem te laten weten hoe te handelen op de brief van de paltsgraaf.
HHM stellen een beslissing uit om eerst de schriftelijke propositie van de baron van Spieringh te kunnen onderzoeken.