14/05/1629, 18

14/05/1629, 18

18 De Admiraliteit te Amsterdam schrijft d.d. 12 mei over het vrijgeven van het schip De Fortuin, dat toebehoort aan François de Lattre, burgemeester van Calais, c.s., die het eerder in Nieuwpoort gekocht hadden. HHM hebben tot deze teruggave besloten in hun resolutie d.d. 8 mei en dat schriftelijk aan de Admiraliteit laten weten. De Admiraliteit meent dat deze beslissing lijnrecht ingaat tegen de resolutie van HHM d.d. 23 nov. 1626.
HHM antwoorden de Admiraliteit dat het vrijgeven van het schip volkomen terecht is, aangezien het in beslag werd genomen toen het op de rede van Saint-Martin-de-Ré voor anker lag en men elke twist met de koning van Frankrijk over een schending van die rede moet vermijden. HHM wijken niet af van de resolutie d.d. 23 nov. 1626. De missive wordt de gedeputeerden van HHM ter hand gesteld om de verdere inhoud te bespreken.