14/05/1629, 2

14/05/1629, 2

2 De Admiraliteit te Amsterdam schrijft d.d. 12 mei dat zij in opvolging van wijlen Natan Clantier Daniel Clantier, burger van Arnhem, en Tobias Harmensz., burger van Haarlem, nomineert als controleur van het kantoor van de konvooien en de licenten in Arnhem.
HHM kiezen Daniel Clantier als nieuwe controleur en depĂȘcheren commissie, waarop hij de eed aflegt.