14/05/1629, 3

14/05/1629, 3

3 De ontvanger-generaal, ter vergadering aanwezig, noemt HHM de provincies die hun quote in de twee eerste vijfden van de legerlasten van dit jaar waarvan de decharges op 7 maart zijn uitgegaan, nog niet betaald hebben.
HHM zullen deze provincies schriftelijk aanmanen deze alsnog te voldoen, conform de resolutie d.d. 12 mei.