14/05/1629, 7

14/05/1629, 7

7 De gedeputeerden te velde schrijven vanuit het leger voor 's-Hertogenbosch d.d. 12 mei dat Z.Exc. bericht heeft ontvangen dat de werving in de omgeving van Emden door maarschalk Valckenborch voor de koning van Zweden een groot verloop veroorzaakt onder de staatse soldaten.
HHM stellen deze brief aan de RvS ter hand met de vraag op welke manier men aan de werving een eind kan maken.