14/05/1629, 8

14/05/1629, 8

8 Gedeputeerden Van der Dusse, Schaffer en thesaurier-generaal Van Goch schrijven d.d. Crèvecoeur 12 mei onder meer dat zij op last van Z.Exc. tweehonderd vletten hebben laten komen. Verder melden ze dat commies Van der Dusse niet de gevraagde goederen heeft geleverd, zodat ze genoodzaakt waren uit het magazijn van Crèvecoeur zevenhonderd spaden, driehonderd schoppen en een aantal kruiwagens te halen.
De missive gaat naar de RvS, met het verzoek maatregelen te nemen en er in landsbelang op toe te zien dat het leger van alle benodigde materialen wordt voorzien.