14/05/1629, 9

14/05/1629, 9

9 Orateur Haga schrijft d.d. Constantinopel [Istanbul] 17 maart dat Nederlandse schepen in Griekenland illegaal graan innemen voor Genua of Florence.
De vergadering kijkt het betreffende plakkaat na om desnoods bijkomende maatregelen te nemen tegen het ongeloorloofd laden van graan in Griekenland.