16/05/1629, 2

16/05/1629, 2

2 Jan Lambrechsz. Ruyse, Symon Lecevyn, Claes Stevensz. Vroom, Allert Pietersz. Vry, Jacob Jacobsz. Kaese, gezworen koopmansbodes van de steden in het Zuiderkwartier op Antwerpen, en Pieter Willebeeck, Bastiaen van Biesthoven, Passchier Woutersz., gezworen koopmansbodes van Antwerpen op de steden in het Zuiderkwartier, krijgen voorlopig toestemming om over land en water in beide richtingen tussen het Zuiderkwartier en Antwerpen te reizen via Willemstad en Lillo. De commandanten van beide plaatsen krijgen het bevel de genoemde bodes zonder enige belemmering te laten passeren.
Pieter Barentsz. Hartochvelt, Roeloff Roelofsen de Lange, Wybrant Andriesz. Bornstrae, Anthony Willemsz. Bontekoe, Goossen Jansz. van Flory, Jan Syvertsz. Kolm, gezworen koopmansbodes reizend van Amsterdam op Antwerpen, en Adam Vinckelroij, Jacques Meringh, Mathys Jansz., Guilliaeme Smits, gezworen koopmansbodes reizend van Antwerpen op Amsterdam, wordt voorlopig hetzelfde toegestaan van Amsterdam op Antwerpen vice versa.