16/05/1629, 7

16/05/1629, 7

7 HHM lezen de memorie en de aantekeningen van thesaurier-generaal Van Goch (die op dit moment in het leger is), bij de declaratie van Reael voor de onkosten als gevolg van zijn gevangenneming in Jutland en zijn reis naar Praag, Wenen en de terugreis, alsmede de schatting van de waarde van de verloren inboedel.
HHM committeren Bas en Rode om de declaratie en de schatting nader te onderzoeken en er verslag over uit te brengen.