16/05/1629, 17

16/05/1629, 17

17 Van der Dusse, Schaffer en Berchem, uit het leger in Vught teruggekeerd, verzoeken ter vergadering na mondelinge en schriftelijke last van Z.Exc. en de gedeputeerden van HHM in het leger d.d. 13 mei, om de sluiting van de licenten op levensmiddelen tussen de Schelde en de Maas, en in het bijzonder op Breda. Ten tweede vragen ze voortgang te maken met de fortificatiewerken rond Bergen op Zoom en Steenbergen. Ten derde stellen ze voor de zesduizend waardgelders te lichten waarom in een petitie door de RvS is verzocht. Ten vierde dringen ze aan op de onmiddellijke oplevering, zonder enige uitzondering, van de twee eerste vijfden van de legerlasten, waarvoor op 7 maart decharges zijn uitgegaan. Ten vijfde vragen ze de compagnie├źn van de oude nieuwe lichting van tienduizend man terug op volledige sterkte te brengen, net als de nieuwe lichting van dit jaar.
HHM antwoorden dat op de eerste twee punten al het nodige is gedaan. Het derde punt wordt uitgesteld tot morgen. Wat het vierde punt betreft verklaren de gedeputeerden van de achterstallige provincies - aangezien Utrecht betaald heeft - hun principalen te zullen aansporen de som contant en volledig te betalen. HHM vragen Schaffer naar Friesland en Groningen te reizen om aan te dringen op betaling en op het verlenen van de consenten op een aantal punten, die hem in zijn instructie meegegeven zullen worden. Op het vijfde punt machtigen HHM de RvS de kapiteins van deze twee lichtingen te schrijven hun compagnie te completeren en opdracht te geven tot betaling en de monstering van deze compagnie├źn die in garnizoen zijn.