18/05/1629, 3

18/05/1629, 3

3 HHM verlenen Anna Schimgels, weduwe van Gysbert opten Berge, voorschrijven aan het Hof van Oost-Friesland om het Spaanse gezag over Twente niet te erkennen. Tevens wordt de suppliante voorschrijven verleend aan het Rijkskamergerecht te Spiers met het verzoek zich niet in de laten met deze gezagskwestie. Ten slotte wordt haar voorschrijven verleend aan de administratoren in Oost-Friesland om haar de achterstallige renten zonder borg te betalen, conform het vonnis.