19/05/1629, 2

19/05/1629, 2

2 De Gecommitteerde Raden van de Admiraliteit in Zeeland antwoorden d.d. Middelburg 17 mei op de missive van HHM d.d. 14 mei aangaande het sluiten van de licenten op alle levensmiddelen tussen de Maas, de Schelde en Sas van Gent en de tussengelegen kwartieren van Brabant. Zij hebben daarover met het stadsbestuur van Middelburg gesproken dat met de sluiting instemt, met uitzondering van die op de wijnen.
HHM zullen dit de andere Admiraliteiten bekendmaken.