19/05/1629, 13

19/05/1629, 13

13 HHM zullen Joachimi schrijven te ijveren voor de terugbetaling van de 650.000 gld. met rente die de Republiek aan de graaf van Mansfeld heeft verstrekt voor de koning van Engeland, ten tweede voor de voldoening van de 181.000 pond betaald aan de vier nieuwe regimenten van het Engels secours in 1624 , ten derde voor de betaling van het kostgeld van de Engelse slaven die vanuit Barbarije [Marokko] door oorlogsschepen van HHM naar Engeland gebracht zijn en ten slotte voor de betaling van de buizen en andere schepen die ten dienste van de soldaten van de graaf van Mansfeld hebben gestaan. Verder wordt besloten ambassadeur Oosterwyck te schrijven om te proberen de beloofde financiële hulp van Venetië los te krijgen.