21/05/1629, 1

21/05/1629, 1

1 President Beaumont verzoekt meester Pieter Engelbrecht, voormalig pensionaris te Duinkerke, die naar deze zijde is overgelopen en zich tot de gereformeerde religie bekeerd heeft, te committeren als boventallig lid in de Raad van Vlaanderen met het gebruikelijke traktement. Wanneer een van de raden komt te overlijden, zal het aantal leden terug op het normale aantal gebracht worden.
HHM vragen advies aan de RvS.