21/05/1629, 3

21/05/1629, 3

3 Berckel, oud-burgemeester van Rotterdam, die door Z.Exc. is gecommitteerd om te onderhandelen over de ruil van de gevangenen te water, deelt mee dat Johan Kesseler, gezant van de vijand met wie hij te Roosendaal besprekingen heeft gevoerd, bezwaar maakt tegen een generale uitwisseling van de gevangenen. Hij wil uitsluitend werken op basis van lijsten, tenzij de gevangenen van de WIC en alle andere Spaanse gevangenen (die niet uit Brabant onder de Infanta komen) die in de Republiek gevangenzitten in de wisseling betrokken worden. Zelf wil hij daar de vrijlating van de Nederlandse gevangenen in Spanje, Sicilië, West-Indië, Brazilië en andere gebieden onder Spaans gezag, niet tegenover stellen. Verder dringt de heer van Merquette in het traktaat bovendien aan op de vrijlating van volgende personen: François van der Veecken, die in 's- Gravenhage vastzit, Jacob van Vlyenhoff in Bergen op Zoom, de op non-actief gestelde kapitein Christoffel de Bon Ours, en een burger van Namen in Geertruidenberg, allen te land gevangengenomen. Hij biedt echter geen gevangenen in ruil aan en dat terwijl de gevangen ingezetenen van de Republiek de gevangenen uit Vlaanderen in getal overtreffen.
Tot slot verzoekt Berckel een beslissing te nemen op de declaratie van verleden jaar van hemzelf en burgemeester Van der Hooge. Hij vraagt HHM om hem door de ontvanger-generaal wat geld voor te laten schieten voor zijn reis- en verblijfskosten van de huidige commissie.
HHM stellen deze zaak uit en vragen Berckel zijn verzoek schriftelijk in te dienen.