22/05/1629, 16

22/05/1629, 16

16 Commissaris Cracou schrijft d.d. Stralsund 30 april.
Er wordt geen resolutie genomen.