22/05/1629, 17

22/05/1629, 17

17 Ontvangen is een brief met berichten van commissaris Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 11 mei.
Er wordt geen resolutie genomen.