23/05/1629, 6

23/05/1629, 6

6 Ontvangen is een brief met berichten van commandant Hoedemaecker d.d. Lillo 16 mei.
Er wordt geen resolutie genomen.