23/05/1629, 7

23/05/1629, 7

7 Ontvanger-generaal Doublet deelt mee dat de wissels die door commissaris Cracou in Stralsund getrokken zijn ter betaling van de beloofde subsidies, dag na dag vervallen. De rechthebbenden verzoeken om betaling, maar HHM hebben nog geen maatregelen getroffen. Namens de voormalige ontvanger-generaal deelt hij mee dat deze niet in staat is aan De Wilhem en Leeuwen de 25.000 gld. te betalen - de derde termijn van de door commissaris Hoogenhouck getrokken 10.000.000 gld. 1, zoals hem gisteren opgedragen was. Hij verzoekt HHM maatregelen te nemen.
De gedeputeerden van de provincies zullen bij hun principalen aandringen op prompte betaling van het subsidie. Op het tweede punt vragen HHM de voormalige ontvanger-generaal een staat van de betalingen door de provincies in de subsidies voor de koning van Denemarken in te dienen, sinds het afsluiten van het contract van de 100.000 gld.

1 Het bedrag is onjuist: het gaat om 100.000 gld.