25/05/1629, 18

25/05/1629, 18

18 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 11 mei op het rekest van Catharina van Camphuisen. Op de herhaalde klachten van de suppliante hebben zowel HHM, Z.Exc. als de RvS door bemiddeling en een voorschrijven geprobeerd het stadsbestuur van Coesfeld aan te sporen om haar zaak tot een goed einde te brengen. Omdat dit niet lukte, heeft de suppliante herhaaldelijk aangedrongen op represailles om recht te verkrijgen, iets waartoe de RvS wel bereid was. Na grondig onderzoek echter ziet de RvS niet in op grond waarvan men dat zou kunnen rechtvaardigen. Ten eerste is de eis van de suppliante gebaseerd op een zaak van bijna vijftig jaar geleden. Bovendien was zij op het moment dat haar moeder groot onrecht werd gedaan, zelf geen inwoonster van de Republiek en speelde de zaak zich af buiten jurisdictie van HHM, onder een andere regering. De RvS acht het niet raadzaam om door een particulier te helpen de autoriteit van het land op het spel te zetten, terwijl de regering in deze zaak geen zeggenschap heeft over een andere, naburige regering.
HHM besluiten conform het advies en zullen represailles achterwege laten. Er wordt wel nogmaals aan het stadsbestuur van Coesfeld geschreven ten voordele van de suppliante, die bovendien 100 gld. reisgeld krijgt.