25/05/1629, 21

25/05/1629, 21

21 HHM lezen het antwoord van de RvS d.d. 23 mei op de resolutie d.d. 21 mei, aangaande het committeren van mr. Pieter Engelbrecht, voormalig pensionaris te Duinkerke, als boventallig lid van de Raad van Vlaanderen op het gebruikelijke traktement.
Conform het advies en de positieve getuigenissen en ook met het oog op soortgelijke zaken wordt de plaats toegekend, op voorwaarde dat bij het overlijden van één van de raadsleden weer het normale aantal wordt aangehouden. De gebruikelijke commissie zal voor Engelbrecht uitgevaardigd worden, waarop hij de eed moet afleggen.