28/05/1629, 8

28/05/1629, 8

8 De redenen voor het verbod op de uitvoer van levensmiddelen stroomopwaarts over de Schelde en de Maas, naar Sas van Gent en naar alle gebieden in Brabant tussen beide genoemde rivieren over water en land waartoe is besloten op 14 mei, zijn niet gewijzigd. Daarom wordt besloten de sluiting met acht dagen te verlengen, na het aflopen van de oorspronkelijke termijn van veertien dagen. Deze beslissing zal ter bestemder plaatse bekend worden gemaakt. De gedeputeerden van Zeeland zullen hun principalen vragen hun te gelasten over de verlenging te spreken.