31/05/1629, 13

31/05/1629, 13

13 De Gedeputeerde Staten van Friesland vragen in een missive d.d. Leeuwarden 18 mei om goedkeuring van de wisseling van het commando van Leerort, overeengekomen tussen de Staten van Groningen en de Staten van Friesland . In verband hiermee vragen zij een commissie uit te vaardigen voor kapitein Homme van Hettinga die Willem Coenders aldaar zal vervangen, ter voorkoming van misverstanden en wanorde onder het garnizoen.
HHM stellen deze brief ter hand aan de RvS, met het verzoek om maatregelen.